Informacje o roszczeniach z tytułu urazów osobistych

Jeśli doświadczyłeś urazu w wyniku zaniedbań osób trzecich i rozważasz wniesienie roszczenia, najważniejszym jest znalezienie kancelarii prawnej, której możesz ufać i dla której dobro Twoje i Twojej rodziny jest najważniejsze. Prawnicy Lavelle na przestrzeni trzydziestu lat swojej działalności zbudowali znakomitą reputację, dzięki zapewnieniu doskonałości w swojej praktyce. Wierzymy, że opiekuńcze i empatyczne usługi są tak samo ważne jak profesjonalne porady prawne, których udzielamy naszym klientom, którzy doświadczyli uszczerbku na zdrowiu.

Nasz zespół prawników ds. obrażeń cielesnych, prowadzony przez Avril Scally, która sama ma ponad 15 lat doświadczenia w roszczeniach z tytułu uszczerbków  na zdrowiu, będzie pracował bez wytchnienia na rzecz klientów, którzy doświadczyli urazów z winy lub z zaniedbań osób trzecich. Nasi prawnicy wypracowali podejście do sprawy, pozwalające na maksymalizację szans na osiągnięcie najbardziej pomyślnego wyniku roszczenia, bez względu na to jakie są Twoje oczekiwania.

Niezależnie jakiego typu urazów doświadczyłeś, jeśli masz powód by uważać, że Twoja sytuacja została spowodowana przez działania lub zaniedbania osób trzecich, firmy lub organizacji, czy to prywatnej czy publicznej, możemy Ci asystować w procesie dochodzenia roszczeń.

Prowadzimy sprawy w szerokim aspekcie roszczeń z tytułu obrażeń cielesnyc

Na przestrzeni kilku dziesięcioleci nasza kancelaria prowadziła sprawy obejmujące szeroki wachlarz roszczeń z tytułu obrażeń osobistych, włączając w to:

 • Wypadki w miejscach publicznych
 • Wypadki podróżne
 • Roszczenia z tytułu amputacji
 • Urazy pleców
 • Odszkodowania za szkody kryminalne
 • Urazy narządu wzroku
 • Roszczenia z tytułu obrażeń śmiertelnych
 • Urazy głowy i obrażenia mózgu
 • Roszczenia z tytułu obrażeń osobistych
 • Urazy psychiatryczne
 • Roszczenia z tytułu użytkowania wadliwych produktów
 • Wypadki drogowe
 • Poważne obrażenia
 • Poślizgnięcia, potknięcia i upadki
 • Obrażenia kręgosłupa
 • Urazy sportowe
 • Whiplash
 • Wypadki w pracy

 

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje urazy mogą być uznane w świetle prawa za podstawę do wniesienia roszczenia, skontaktuj się z naszym zespołem adwokatów ds. urazów osobistych. Wysłuchamy Twojej sprawy z uwagą i empatią, zwracając uwagę na najmniejsze detale okoliczności wypadku i doradzimy jakie opcje prawne mogą Ci przysługiwać. Jeśli zdecydujesz się powierzyć nam swoją sprawę, przydzielimy Ci dedykowanego członka naszego zespołu.

 

Wysłuchamy Twojej sprawy aby poznać Twoje cele

Każdy z naszych klientów ma inne powody, dla których decyduje się na wniesienie roszczenia; niezależnie od Twoich celów, pomożemy Ci je osiągnąć. W wielu przypadkach, klienci, którzy korzystają z naszych usług, kierują się chęcią upewnienia się, że działania lub procedury, które w ich przypadku doprowadziły do urazów nie będą miały miejsca w przyszłości. Poprzez pociągnięcie strony winnej Twoich obrażeń do odpowiedzialności, możesz mieć pewność, że wszelkie kroki mające na celu ochronę zdrowia i życia innych osób zostały podjęte.  Okoliczności związane z urazami osobistymi często oznaczają, że osoby poszkodowane są pozostawione w znacznie gorszej kondycji fizycznej i psychicznej, ale także w niewygodnej pozycji finansowej. W niektórych przypadkach, rodziny ofiar wypadków muszą radzić sobie z codziennością bez regularnych przychodów, w związku z niemożnością powrotu do pracy przez osobę poszkodowaną; często oznacza to także generowanie dodatkowych kosztów:  podróży, zakwaterowania, opieki, dodatkowych zabiegów i terapii, specjalistycznego sprzętu lub modernizacji domu, aby sprostać potrzebom osoby poszkodowanej. W czasie poważnych zmartwień emocjonalnych, obawy o trudną sytuację finansową tylko wzmagają odczuwany stres.

Szybko ustalimy, kto zawinił i doprowadził do urazów w Twojej sprawie

Często zdarza się, że nasi klienci nie wiedzą, kto może być winnych ich obrażeń i zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Naszą rolą jest ustalić na podstawie faktów, który podmiot (osoba fizyczna, firma czy też organizacja) ponosi odpowiedzialność cywilną za Twój uszczerbek na zdrowiu. Do uszczerbków może dojść w różnych okolicznościach, w wyniku błędu, działania lub zaniedbania lub innych uchybień osób trzecich, które miały w stosunku do Ciebie obowiązek ‘duty of care’ (obowiązek dochowania należytej staranności i opieki względem osób trzecich), np:·         Firma prywatna·         Organizacja publiczna·         Władze lokalne·         Służby mundurowe ·         Pracodawcy·         Linie lotnicze·         Kierowcy i inni użytkownicy dróg·         Instytucje wojskowe·         Ośrodki zdrowia (prywatne i publiczne)·         Producenci, instalatorzy lub serwisanci·         Projektanci i architekci Czasami zdarza się, że zaniedbanie lub niewypełnienie obowiązku opieki jest niemożliwe do udowodnienia, w takich sytuacjach może nie być szans na wniesienie roszczenia. Jeśli w Twoim przypadku jesteś niepewny co do swojej sytuacji, zalecamy skonsultowanie się z jednym  z naszych prawników ds. urazów osobistych; ogromne doświadczenie jakie posiadają nasi adwokaci pozwoli na określenie czy w Twoim przypadku można mówić o odpowiedzialności osób trzecich i czy można to udowodnić.

Jak Prawnicy Kancelarii Lavelle ds. urazów osobistych mogą Państwu pomóc w procesie odszkodowawczym? 

 • Prawnicy Lavelle skutecznie zarządzali wieloma sprawami osób poszkodowanych w wyniku zaniedbań.   • Nasz zespół ds. urazów osobistych, kierowany przez Partnera Kancelarii, Avril Scally, która sama ma ponad 15 lat doświadczenia w roszczeniach odszkodowawczych, stawia potrzeby naszych klientów zawsze na pierwszym miejscu.

• Od momentu pierwszego spotkania z jednym z naszych adwokatów, wysłuchamy Twojej sprawy z należytą uwagą i empatią i zalecimy podjęcie dalszych kroków tylko jeśli uważamy, że Twoja sprawa spełnia warunki do wszczęcia procesu odszkodowawczego.

• Mamy zarówno wiedzę prawną, jak i pełne zrozumienie rzeczywistych wyzwań, przed którymi stoją osoby poszkodowane i ich rodziny.

• Nasi prawnicy będą zarządzać kwestiami prawnymi całkowicie w Twoim imieniu; zbierzemy informacje niezbędne do sprawy, w tym dane medyczne, i skoncentrujemy się na przygotowaniu dokumentacji wniosku o rekompensatę.

Pozwalając nam na podjęcie się Twojego roszczenia w Twoim imieniu, masz pewność, że możesz skupić się na tym, co najważniejsze: procesie rekonwalescencji i powrocie do zdrowia, zapewnieniu opieki dla siebie, członka rodziny lub bliskich.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania 

Co obejmuje roszczenie z tytułu urazów osobistych? 

Roszczenia z tytułu urazów osobistych mogą się odnosić do dwóch typów szkód, a mianowicie: General damages (szkody ogólne): jest to rekompensata dla pokrycia szkód w postaci cierpienia fizycznego, jak i psychicznego, związanego z urazem. Kwota ta jest uzależniona od rodzaju doznanego uszczerbku oraz zakresu obrażeń.  Special damages: jest to rekompensata dla pokrycia kosztów poniesionych w wyniku doznanych urazów. Może to obejmować koszty już poniesione, takie jak transport, zakwaterowanie i leczenie, utratę zarobków oraz przewidywane przyszłe wydatki związane z opieką.

 

Czy masz podstawy do wniesienia roszczenia za doznane urazy?

Aby wnieść roszczenie odszkodowawcze przeciwko stronie odpowiedzialnej za Twoje obrażenia i straty, należy udowodnić poniższe fakty:

 1. Respondent w Twojej sprawie miał prawny obowiązek ‘duty of care’ – obowiązek dochowania należytej staranności i opieki względem osób trzecich. Jeśli nie jesteś w stanie wykazać, że respondent miał obowiązek opieki wobec Ciebie, nie będziesz mieć możliwości podjęcia dalszych kroków prawnych.
 2. Respondent nie wypełnił swojego obowiązku, lub go naruszył.
 3. Naruszenie obowiązku doprowadziło do wypadku, który spowodował u Ciebie uszczerbek na zdrowiu.

Jedną z naszych podstawowych ról będzie ustalenie podstaw prawnych do wniesienia roszczenia a następnie przygotowanie wniosku odszkodowawczego, wyraźnie wskazującego, że pozwany ponosi winę za zaniedbanie swoich obligacji prawnych, co doprowadziło bezpośrednio do wystąpienia uszczerbku na Twoim zdrowiu.

Co może przyczyniać się do wypadków w pracy?

Istnieje wiele faktorów, które mogą wpływać na wzrost prawdopodobieństwo wypadków w miejscu pracy, wliczając w to brak szkoleń BHP, niewystarczające wyposażenie, wadliwe lub zepsute sprzęty i maszyneria, brak oznakowania niebezpieczeństw, brak odpowiednich regulaminów i praktyk wewnętrznych firmy.

Jakiego rodzaju choroby lub dolegliwości mogą być wynikiem wypadków w pracy?

Choroby i dolegliwości mogą być spowodowane ekspozycją pracownika na szkodliwe substancje, nadmierny hałas, wibracje, niewłaściwą pozycję przy pracy, jednostajność i monotonność wykonywanych obowiązków, poślizgnięcia, potknięcia i upadki. W wyniku tych i podobnych czynników, pracownicy mogą cierpieć na dolegliwości kończyn, doświadczyć urazów głowy/mózgu, poparzeń, amputacji i okaleczenia.

Do chorób zawodowych, wywołanych bezpośrednio przez czynniki występujące w pracy, możemy zaliczyć: międzybłoniaki, wywołane przez pracę z azbestem, przewlekłe choroby płuc jak POChP (ang. COPD), zaburzenia czuciowe, zespół cieśni nadgarstka, zapalenia skóry, pewne rodzaje nowotworów, zespół wibracyjny, zaburzenia mięśniowo-szkieletowe.

Dlaczego ważnym jest, aby wybrać prawnika doświadczonego w dziedzinie urazów osobistych i prawa odszkodowawczego?

Doświadczenie w danej dziedzinie prawa jest niezbędne w kwestiach prawa odszkodowawczego. Wybierając prawnika specjalizującego się w urazach osobistych i mającego doświadczenie z podobnymi sprawami, możesz być pewny, że będzie on miał pełne zrozumienie konsekwencji dla Ciebie i Twojej rodziny, jakie niosą ze sobą urazy osobiste. Oznacza to, że będzie on w stanie ubiegać się o odszkodowanie, które w pełni odzwierciedli Twoje dotychczasowe i przyszłe wydatki, związane z urazem i oprócz kompensacji za ból i cierpienie którego doświadczyłeś, zapewni również restytucję za pogorszenie się dotychczasowej sytuacji życiowej. Wymaga to szczegółowej znajomości  prawa i ekspertyzy z zakresu doznanych urazów, aby osiągnąć najlepszy dla klienta rezultat.

Jak długo trwa proces odszkodowawczy?

Roszczenia z tytułu urazów osobistych mogą być długim i żmudnym procesem. Wszystko zależy od cyklu i metod rekonwalescencji oraz od poziomu skomplikowania sprawy. W przypadku długoterminowego trwania problemów zdrowotnych, niezalecanym jest, aby zawierać ugodę we wczesnym stadium sprawy. Jest to spowodowane możliwością wystąpienia późniejszych komplikacji, lub symptomami, które są trudne do ujawnienia. W momencie zawarcia kompromisu ze stroną pozwaną, niemożliwym jest uzyskanie kolejnych odszkodowań w przyszłości.

Jakie informacje będą potrzebne do wszczęcia procesu odszkodowawczego?

Na początkowym etapie Twojej sprawy będziemy potrzebować wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu faktów: kopii korespondencji, fotografii, zapisów video lub głosowych, map i diagramów, wyciągów z banku, raportów policyjnych, zeznań świadków, rachunków i faktur związanych z poniesionymi kosztami, etc. Jakakolwiek informacja dotycząca sprawy, może okazać się niezwykle przydatna w procesie budowania dowodów w sprawie.

Dalsze etapy postępowania odszkodowawczego mogą wymagać od nas podjecia  w Twoim imieniu (i za Twoją zgodą) dokumentacji medycznej, opinii biegłych, informacji dotyczących ubezpieczenia strony pozwanej lub innych ważnych dokumentów, na przykład zapisów historii konserwacji sprzętu, w przypadku gdy istnieje podejrzenie, że do urazów doprowadziło użytkowanie wadliwej aparatury.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zgłaszania roszczeń w związku urazami osobistymi w Irlandii, należy skontaktować się z Kancelarią Lavelle Partners pod telefonem 1800 303 556 lub wysłać e-mail do Avril Scally na adres [email protected]

 

 

 

 

 
  Close

  Poproś o oddzwonienie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują zasady prywatności Google i warunki korzystania z usługi.