Roszczenia z tytułu obrażeń porodowych

Dla przyszłych matek i ojców poród to czas radosnego oczekiwania, pomieszany z nerwowością. Podczas gdy większość dzieci rodzi się bezpiecznie, czasami mogą pojawić się obrażenia, które mogą mieć permanentny lub długotrwały wpływ na zdrowie Twojego syna lub córki. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia ważnym jest posiadanie najlepszego wsparcia i dostępu do informacji, które pomogą Ci zmierzyć się z nadchodzącymi wyzwaniami. Od 1987 r. zespół ds. zaniedbań medycznych Kancelarii Lavelle wypracował solidną reputację na terenie całej Irlandii, reprezentując rodziny osób dotkniętych zaniedbaniem medycznym do jakiego doszło podczas porodu, zapewniając empatyczne porady prawne. Chociaż nie możemy całkowicie usunąć obciążenia i zmartwień ciążących po stronie rodziców w tej sytuacji, możemy domagać się w ich imieniu środka prawnego dla zminimalizowania szkód.

Jakie rodzaje obrażeń kwalifikują się do wniesienia roszczenia? 

Konkretne obrażenia odniesione podczas porodu w wyniku zaniedbania medycznego (ale nie ograniczające się do poniższych):

 • Porażenie mózgowe
 • Porażenie Erba
 • Martwe urodzenia
 • Złamania
 • Obrażenia powstałe przy porodzie wspomaganym (np. z wykorzystaniem kleszczy/próżnociągu)
 • Obrzęk czaszki i krwawienia śródczaszkowe
 • Niedotlenienie okołoporodowe i zamartwica
 • Okołoporodowe uszkodzenia mózgu i uszkodzenia nerwów u noworodków
 • Urazy poporodowe
 • Urazy matki, w tym uszkodzenia kanału rodnego, nierozpoznanie stanu przedrzucawkowego, brak leczenia eklampsji.

Dzwoniąc do naszego zespołu, możesz uzyskać porady, czy okoliczności, które doprowadziły do ​​obrażeń, stanowią o zaniedbaniu medycznym i czy możesz być w stanie ubiegać się roszczenie regresowe.

Co może zawierać się w roszczeniu z tytułu zaniedbań i urazów porodowych?  

Roszczenia wynikające z rozpoznania urazu porodowego powstałego w wyniku zaniedbania medycznego mogą obejmować dwa obszary:

 • Zadośćuczynienie za ból i cierpienie spowodowane urazem;
 • Określone koszty finansowe wynikające z poniesionej szkody. Może to obejmować koszty już poniesione, takie jak koszty transportu, zakwaterowania i leczenia, oraz spodziewane przyszłe wydatki, takie jak fizykoterapia, operacje rekostruckyjne i koszty opieki. Koszty, które otrzymasz, będą oparte na wnikliwej analizie obrażeń i okolicznościach sprawy.

Dzieci z urazami porodowymi mogą wymagać specjalistycznego sprzętu, aby umożliwić ich mobilność i codzienne funkcjonowanie. Modyfikacje domu mogą być również wymagane w celu sprostania ich potrzebom, a koszty takiego przedsięwzięcia będą traktowane jako część roszczenia.

Dlaczego powinni Państwo wybrać zespół ds. zaniedbań medycznych Lavelle Solicitors do obsługi Państwa sprawy?

 • Prawnicy Lavelle skutecznie zarządzali wieloma sprawami osób poszkodowanych oraz dzieci ze zdiagnozowanym urazem porodowym spowodowanym zaniedbaniem medycznym.
 • Nasz zespół ds. Uszczerbków na zdrowiu, kierowany przez Partnera Kancelarii, Avril Scally, która sama ma ponad 15 lat doświadczenia w roszczeniach z tytułu zaniedbań medycznych, stawia potrzeby naszych klientów zawsze na pierwszym miejscu.
 • Od momentu pierwszego spotkania z jednym z naszych adwokatów, wysłuchamy Twojej sprawy z należytą uwagą i empatią i zalecimy podjęcie dalszych kroków tylko jeśli uważamy, że Twoja sprawa spełnia warunki do wszczęcia procesu odszkodowawczego.
 • Mamy zarówno wiedzę prawną, jak i pełne zrozumienie rzeczywistych wyzwań, przed którymi stoją matki, dzieci i ich rodziny poszkodowane w wyniku zaniedbań.
 • Nasi prawnicy będą zarządzać kwestiami prawnymi całkowicie w Twoim imieniu; zbierzemy informacje niezbędne do sprawy, w tym dane medyczne, i skoncentrujemy się na przygotowaniu dokumentacji wniosku o zaniedbanie medyczne.
 • Zajmiemy się kwestią korespondencji, odpowiemy na wszelkie pytania i / lub dostarczymy dalszych informacji w razie potrzeby. Pozwalając nam na podjęcie się Twojego roszczenia w Twoim imieniu, masz pewność, że możesz skupić się na tym, co najważniejsze: procesie rekonwalescencji i powrocie do zdrowia, zapewnieniu opieki dla siebie, członka rodziny lub bliskich.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zgłaszania roszczeń w związku z urazem porodowym spowodowanym zaniedbaniem medycznym w Irlandii, należy skontaktować się z Lavelle Solicitors pod telefonem (01) 644 5800 lub wysłać wiadomość e-mail do Avril Scally na adres [email protected]

* W sprawach spornych adwokat nie może obliczać honorarium, lub innych kosztów związanych z usługą jako procentu od wynegocjowanej ugody. Informacja zgodna z przepisami prawa: RE.8 of SI 518 of 2002.
  Close

  Poproś o oddzwonienie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują zasady prywatności Google i warunki korzystania z usługi.