Roszczenia z tytułu opóźnionej diagnozy

Zapewnienie prawidłowego i terminowego rozpoznania choroby ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania pacjentom możliwie najlepszej opieki i szybkiego powrotu do zdrowia.

Aby postawić prawidłową diagnozę, pacjenci zazwyczaj poddawani są szeregowi testów, w tym badaniom krwi i obrazowaniu (tj. MRI, CT, RTG i ultradźwięki). Dane te w połączeniu z innymi informacjami zebranymi z historii medycznej, informacjami od pacjentów i innych źródeł pozwalają lekarzom na sformułowanie opinii medycznej.

Jednak czasami konsultanci medyczni mogą nie dostrzegać oznak choroby, dopóki nie podejmą dalszych badań, co może mieć poważne konsekwencje dla życia i zdrowia dotkniętej nią osoby.

Co oznacza „opóźniona diagnoza”?

Brak szybkiej diagnozy może być spowodowany kilkoma czynnikami zależnymi od przyjętej przez pacjenta ścieżki. Pacjent udający się do lekarza pierwszego kontaktu z objawami choroby wymagającymi uwagi specjalisty powinien zostać natychmiastowo skierowany przez lekarza rodzinnego do właściwego konsultanta. Wielu lekarzy rodzinnych woli zachowywać szczególną ostrożność i decyduje się skierować pacjenta na dalsze konsultacje w przypadku, jeśli pojawi się nawet drobna sugestia choroby. Jeśli jednak lekarz rodzinny nie rozpozna objawów potencjalnie poważnej choroby, może to prowadzić do nieprawidłowej lub opóźnionej diagnozy.

W przypadku gdy pacjent zgłosi się do najbliższego oddziału ratownictwa medycznego ze specyficznymi objawami choroby, zadaniem pracowników służby zdrowia będzie wykonanie niezbędnych badań w celu ustalenia, czy pacjent potrzebuje dalszej kuracji. Brak dostrzeżenia objawów choroby na etapie SOR (A&E) może doprowadzić do wypisania pacjenta, podczas gdy powinien on zostać przyjęty do szpitala lub skierowany do specjalisty. W takich sytuacjach, biorąc pod uwagę, że oddziały ratunkowe są czasami bardzo zatłoczone, lekarze nadal mają obowiązek opieki nad pacjentami. Jeśli opóźniona diagnoza jest spowodowana nieprawidłową interpretacją skanu lub jeśli lekarz nie posiadał wystarczającego doświadczenia, aby wykonać odczyty – działania te mogą stanowić o zaniedbaniu medycznym.

Czym jest „diagnoza różnicowa”?

Diagnostyka różnicowa jest procesem podjętym przez lekarza w celu ustalenia przyczyny występujących objawów. Na podstawie dostarczonych informacji i otrzymanych wyników badań, lekarz udowadniając lub kwestionując każdy element objawów klinicznych, eliminuje z listy najmniej prawdopodobne schorzenia, dopóki możliwe stanie się rozpoznanie danej choroby i dojdzie do postawienia ostatecznej diagnozy. Jeśli lekarz wybierze błędną diagnozę, powodując opóźnienie prawidłowego rozpoznania choroby, może istnieć możliwość wniesienia roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego.

Czy mogę złożyć wniosek o zaniedbanie medyczne z powodu opóźnionej diagnozy? 

Aby zgłosić roszczenie z tytułu zaniedbania medycznego z powodu opóźnionej diagnozy, konieczne będzie przedstawienie dowodów, że:

 • Otrzymany standard opieki był poniżej poziomu opieki zapewnionej przez kompetentnego lekarza tej samej specjalizacji;
 • Zaniedbanie spowodowało szkody lub obrażenia.

Aby udowodnić swoją sprawę, należy przedstawić dowody, w tym dokumentację medyczną i opinię lekarza biegłego.

Jeśli nie masz pewności, czy Twój przypadek kwalifikuje się do podjęcia dalszych kroków, porozmawiaj z jednym z naszych radców prawnych specjalizujących się w zagadnieniach zaniedbań medycznych i opóźnień w diagnozie. Nasz zespół poświęci swój czas na wysłuchanie szczegółów tego, co się wydarzyło, i zapewnieni Ci uczciwą ocenę roszczenia.

Dlaczego powinni Państwo wybrać zespół ds. zaniedbań medycznych Lavelle Solicitors do obsługi Państwa sprawy? 

 • Najważniejsza w naszej praktyce jest nasza pasja oraz upewnienie się, aby stawiać Twoje potrzeby w pierwszej kolejności.
 • Lavelle Solicitors z powodzeniem prowadzili wiele spraw dotyczących przypadków obrażeń spowodowanych opóźnionym diagnozowaniem i zaniedbaniami medycznymi.
 • Nasz zespół ds. Uszczerbków na zdrowiu, kierowany przez Partnera Kancelarii, Avril Scally, która sama ma ponad 15 lat doświadczenia w roszczeniach z tytułu zaniedbań medycznych, stawia potrzeby naszych klientów zawsze na pierwszym miejscu.
 • Wysłuchamy Twojej sprawy z należytą uwagą i empatią i zalecimy podjęcię dalszych kroków tylko, jeśli uważamy, że Twoja sprawa spełnia warunki do wszczęcia procesu odszkodowawczego.
 • Mamy zarówno wiedzę prawną, jak i pełne zrozumienie rzeczywistych wyzwań, przed którymi stoją osoby dotknięte konsekwencjami opóźnionej diagnozy.
 • Nasi prawnicy będą zarządzać kwestiami prawnymi całkowicie w Twoim imieniu; zbierzemy informacje niezbędne do sprawy, w tym dane medyczne, i skoncentrujemy się na przygotowaniu dokumentacji wniosku o zaniedbanie medyczne spowodowane opóźnioną diagnozą.
 • Odpowiemy na wszelkie pytania i / lub dostarczymy dalszych informacji w razie potrzeby.

Pozwalając nam na podjęcie się Twojego roszczenia w Twoim imieniu, masz pewność, że możesz skupić się na tym, co najważniejsze: procesie rekonwalescencji i powrocie do zdrowia, zapewnieniu opieki dla siebie, członka rodziny lub bliskich.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zgłaszania roszczeń w związku z problemami zdrowotnymi spowodowanymi opóźnieniem w diagnozowaniu, oraz dyskretnym omówieniu wszelkich kwestii należy skontaktować się z Kancelarią Lavelle Solicitors pod numerem telefonu (01) 644 5800 lub wysłać wiadomość e-mail do Avril Scally na adres [email protected] 

* W sprawach spornych adwokat nie może obliczać honorarium, lub innych kosztów związanych z usługą jako procentu od wynegocjowanej ugody. Informacja zgodna z przepisami prawa: RE.8 of SI 518 of 2002.
  Close

  Poproś o oddzwonienie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują zasady prywatności Google i warunki korzystania z usługi.