Roszczenia z tytułu Porażenia Erba

Porażenie Erba to rzadkie powikłanie porodowe, które może mieć długoterminowe konsekwencje dla osoby poszkodowanej. Podczas gdy lekarze, pielęgniarki i położne dokładają wszelkich starań, aby chronić zdrowie matki i dziecka podczas akcji porodowej, czasami mogą wystąpić komplikacje prowadzące do obrażeń. Jeśli taka szkoda wynika z zaniedbania ze strony lekarza, można rozważyć podjęcie dalszych kroków prawnych.

Nasz zespół wyspecjalizowanych adwokatów ds. zaniedbań medycznych posiada ogromne doświadczenie w tego typu roszczeniach i z powodzeniem zabezpieczył bardzo potrzebne rekompensaty finansowe dla rodzin dzieci poszkodowanych w wyniku błędów okołoporodowych.

Czym jest Porażenie Erba?

Porażenie Erba (inaczej porażenie Erb-Duchenne’a) to typ mechanicznego uszkodzenia splotu barkowego, w którym ramię zostaje sparaliżowane z powodu uszkodzenia nerwów w obrębie kończyn górnych. Porażenie Erba jest zazwyczaj spowodowane makrosomią i  komplikacjami przy porodzie, gdy pomimo normalnych skurczów, dziecko nie jest w stanie przejść przez miednicę, ponieważ barki są zbyt duże, aby zmieścić się w kanale rodnym. Jest to określane jako dystocja barkowa. Ryzyko wystąpienia dystocji barku jest większe, jeśli matka cierpi na cukrzycę (w tym cukrzycę ciążową), gdy poród jest wywołany, gdy poród jest przedłużony, lub gdy wymagany jest poród wspomagany (z wykorzystaniem kleszczy lub próżnociągu). Lekarze będą postępować zgodnie z ustalonym procesem w celu bezpiecznego dostarczenia dziecka, w tym prosząc matkę o zaprzestanie parcia, zmianiając pozycję matki, wykonując ucisk dolnych partii brzucha i wykonując nacięcie krocza.

Jeśli wystąpi dystocja barku, położna lub konsultant muszą zadbać o to, by nie zranić dziecka, jednak w przypadku zbyt dużego naciągnięcia nerwów szyi i barku może dojść do uszkodzenia – zazwyczaj nerwów C5 i C6, które tworzą część splotu ramiennego.Wynikiem tego typu urazu jest porażenie mięśni i utrata czucia w obrębie ramienia. W zależności od zasięgu i rodzaju uszkodzenia nerwów, odzyskanie pełnej sprawności może być możliwe, jednak w niektórych przypadkach uraz jest permanentny.Długoterminowe implikacje mogą wahać się w zakresie od niewielkiego upośledzenia, które można opanować i usprawnić dzięki fizykoterapii, do wiotkości i luźności lub sztywności i skurczu mięśni ramion, co może być niezwykle bolesne.

Czy mogę starać się o rekompensatę z tytułu Porażenia Erba?

Aby zgłosić roszczenie o zaniedbanie medyczne dotyczące porażenia kończyn górnych, konieczne będzie przedstawienie dowodów, że:

 • Otrzymany standard opieki spadł poniżej poziomu kompetentnego lekarza o tej samej specjalizacji;
 • To zaniedbanie spowodowało obrażenia Twojego syna lub córki.

Aby udowodnić Twoją sprawę, zgromadzimy dowody, w tym dokumentację medyczną oraz zasięgniemy opinii lekarza specjalisty.

Co może zawierać się w roszczeniu z tytułu Porażenia Erba?

Roszczenia wynikające ze zdiagnozowania Porażenia Erba z powodu zaniedbań medycznych mogą obejmować dwa obszary strat:

 • Ból i cierpienie spowodowane urazem;
 • Określone koszty finansowe wynikające z poniesionej szkody. Może to obejmować koszty już poniesione, takie jak koszty transportu, zakwaterowania i leczenia, oraz przewidywane przyszłe wydatki, takie jak fizykoterapia i koszty opieki. Suma, którą otrzymasz, będzie oparta na analizie obrażeń i indywidualnych okolicznościach sprawy.

Dzieci z Porażeniem Erba mogą wymagać specjalistycznego sprzętu, aby umożliwić ich mobilność i codzienne funkcjonowanie. Ponadto, modyfikacje domu mogą być wymagane w celu sprostania ich potrzebom, a koszta z tym związane będą traktowane jako część roszczenia.

Dlaczego powinni Państwo wybrać zespół ds. zaniedbań medycznych Lavelle Solicitors do obsługi Państwa sprawy? 

 • Prawnicy Lavelle skutecznie zarządzali wieloma sprawami osób poszkodowanych w wyniku urazu porodowowego spowodowanego zaniedbaniem medycznym.
 • Nasz zespół ds. uszczerbków na zdrowiu, kierowany przez Partnera Kancelarii, Avril Scally, która sama ma ponad 15 lat doświadczenia w roszczeniach z tytułu zaniedbań medycznych, stawia potrzeby naszych klientów zawsze na pierwszym miejscu.
 • Od momentu pierwszego spotkania z jednym z naszych adwokatów, wysłuchamy Twojej sprawy z należytą uwagą i empatią i zalecimy podjęcie dalszych kroków tylko jeśli uważamy, że Twoja sprawa spełnia warunki do wszczęcia procesu odszkodowawczego.
 • Posiadamy zarówno wiedzę prawną, jak i pełne zrozumienie rzeczywistych wyzwań, przed którymi stoją dzieci i ich rodziny, poszkodowane w wyniku zaniedbań.
 • Nasi prawnicy będą zarządzać kwestiami prawnymi całkowicie w Twoim imieniu; zbierzemy informacje niezbędne do sprawy, w tym dane medyczne, i skoncentrujemy się na przygotowaniu dokumentacji wniosku o zaniedbanie medyczne.
 • Zajmiemy się kwestią korespondencji, odpowiemy na wszelkie pytania i / lub dostarczymy dalszych informacji w razie potrzeby.

Pozwalając nam na podjęcie się Twojego roszczenia w Twoim imieniu, masz pewność, że możesz skupić się na tym, co najważniejsze: procesie rekonwalescencji i powrocie do zdrowia, zapewnieniu opieki dla siebie, członka rodziny lub bliskich.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zgłaszania roszczeń w związku z urazami okołoporodowymi spowodowanymi zaniedbaniem medycznym w Irlandii, należy skontaktować się z Lavelle Solicitors pod telefonem (01) 644 5800 lub wysłać wiadomość e-mail do Avril Scally na adres [email protected]

* W sprawach spornych adwokat nie może obliczać honorarium, lub innych kosztów związanych z usługą jako procentu od wynegocjowanej ugody. Informacja zgodna z przepisami prawa: RE.8 of SI 518 of 2002.
  Close

  Poproś o oddzwonienie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują zasady prywatności Google i warunki korzystania z usługi.