Roszczenia z tytułu porażenia mózgowego

Porażenie mózgowe rozpoznaje się u około dwóch na tysiąc urodzeń w UE. Jest zrozumiałym że rodzice, którzy otrzymają diagnozę, że ich dziecko cierpi na porażenie mózgowe, mają wiele pytań, na które potrzebują odpowiedzi, w tym, jak zaspokoić potrzeby opiekuńcze ich dziecka i jakie mogą być długoterminowe implikacje. Porażenie mózgowe charakteryzuje się upośledzoną kontrolą motoryczną różnych partii mięśni, sztywnością mięśni i osłabieniem, które mogą powodować trudności w jedzeniu, poruszaniu się, mowie i wielu innych funkcjach fizycznych.

Porażenie mózgowe jest spowodowane uszkodzeniem lub zniekształceniem części mózgu, zarówno podczas ciąży, jak i podczas porodu lub po urodzeniu. Jakiekolwiek przerwanie dostępu tlenu do mózgu podczas porodu może prowadzić do uszkodzenia mózgu i rozpoznania porażenia mózgowego. Podczas porodu pracownicy służby zdrowia dokładają wszelkich starań, aby monitorować wszelkie wskazania, że ​​dziecko wykazuje oznaki upośledzenia ukrwienia. W niektórych okolicznościach brak tlenu może nie zostać zauważony lub może być spowodowany błędem w działaniach jednego z zespołów medycznych nadzorujących poród. Jeśli lekarz, położna, pielęgniarka lub jakikolwiek inny pracownik służby zdrowia zaangażowany w Twoją opiekę popełni błąd prowadzący do przerwania dostępu tlenu do mózgu, co skutkuje porażeniem mózgowym, może to zostać sklasyfikowane jako zaniedbanie medyczne.

Porażenie mózgowe może mieć wpływ na całe życie dziecka, i powodować wymóg specjalistycznej fizykoterapii i stałej opieki.

Czy mogę wnieść roszczenie o porażenie mózgowe spowodowane zaniedbaniem medycznym?

Aby zgłosić roszczenie z tytułu porażenia mózgowego wynikającego z zaniedbań, konieczne będzie przedstawienie dowodów, że:

 • Otrzymany standard opieki spadł poniżej poziomu opieki kompetentnego lekarza tej samej specjalizacji;
 • To zaniedbanie spowodowało obrażenia Twojego syna lub córki.

Aby udowodnić sprawę, zgromadzimy dowody, w tym dokumentację medyczną, i zasięgniemy opinii lekarza specjalisty.

Jeśli nie masz pewności, czy Twój przypadek kwalifikuje się do złożenia pozwu, porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów ds. zaniedbań medycznych w zakresie porażenia mózgowego. Nasz zespół poświęci cały swój czas na wysłuchanie szczegółów Twojej sprawy, i zapewni uczciwą ocenę roszczenia.

Co może dotyczyć zaniedbania medycznego związanego z porażeniem mózgowym? 

Roszczenia wynikające z rozpoznania porażenia mózgowego z powodu zaniedbań medycznych mogą obejmować dwa obszary strat:

 • Ból i cierpienie z powodu urazu;
 • Określone koszty finansowe wynikające z poniesionej szkody. Może to obejmować koszty już poniesione, takie jak koszty transportu, zakwaterowania i leczenia, oraz spodziewane przyszłe wydatki, takie jak fizykoterapia i koszty opieki. Koszty, które otrzymasz, będą oparte na wnikliwej analizie obrażeń i okolicznościach sprawy.

Dzieci z porażeniem mózgowym mogą również wymagać specjalistycznego sprzętu, aby umożliwić ich mobilność i codzienne funkcjonowanie. Zmiany architektoniczne w domu mogą być wymagane w celu sprostania ich potrzebom, a takie koszty będą traktowane jako część roszczenia.

Dlaczego powinni Państwo wybrać zespół ds. zaniedbań medycznych Lavelle Solicitors do obsługi Państwa sprawy?

 • Prawnicy Lavelle skutecznie reprezentowali klientów w wielu sprawach dotyczących dzieci poszkodowanych w wyniku porażenia mózgowego spowodowanego zaniedbaniem medycznym.
 • Nasz zespół ds. Uszczerbków na zdrowiu, kierowany przez Partnera Kancelarii, Avril Scally, która sama ma ponad 15 lat doświadczenia w roszczeniach z tytułu zaniedbań medycznych, stawia potrzeby naszych klientów zawsze na pierwszym miejscu.
 • Od momentu pierwszego spotkania z jednym z naszych adwokatów, wysłuchamy Twojej sprawy z należytą uwagą i empatią i zalecimy podjęcie dalszych kroków tylko jeśli uważamy, że Twoja sprawa spełnia warunki do wszczęcia procesu odszkodowawczego.
 • Mamy zarówno wiedzę prawną, jak i pełne zrozumienie rzeczywistych wyzwań, przed którymi stoją matki, dzieci i ich rodziny poszkodowane w wyniku zaniedbań.
 • Nasi prawnicy będą zarządzać kwestiami prawnymi całkowicie w Twoim imieniu; zbierzemy informacje niezbędne do sprawy, w tym dane medyczne, i skoncentrujemy się na przygotowaniu dokumentacji wniosku o zaniedbanie medyczne.
 • Zajmiemy się kwestią korespondencji, odpowiemy na wszelkie pytania i / lub dostarczymy dalszych informacji w razie potrzeby.

Pozwalając nam na podjęcie się Twojego roszczenia w Twoim imieniu, masz pewność, że możesz skupić się na tym, co najważniejsze: procesie rekonwalescencji i powrocie do zdrowia, zapewnieniu opieki dla siebie, członka rodziny lub bliskich.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zgłaszania roszczeń w związku z porażeniem mózgowym spowodowanym zaniedbaniem medycznym w Irlandii, należy skontaktować się z Lavelle Solicitors pod telefonem (01) 644 5800 lub wysłać wiadomość e-mail do Avril Scally na adres [email protected]

* W sprawach spornych adwokat nie może obliczać honorarium, lub innych kosztów związanych z usługą jako procentu od wynegocjowanej ugody. Informacja zgodna z przepisami prawa: RE.8 of SI 518 of 2002.
  Close

  Poproś o oddzwonienie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują zasady prywatności Google i warunki korzystania z usługi.