Roszczenia z tytułu urazów narządu wzroku

Łatwo jest przyjąć nasz wzrok za pewnik, dopóki nie zostanie on utracony lub uszkodzony. Na szczęście ogromne postępy w medycynie oznaczają, że można zaradzić szerokiej gamie chorób oczu, co w przeciwnym razie mogłoby doprowadzić do pewnej ślepoty. Specjalistyczne mikroskopy okulistyczne, instrumenty i udoskonalone techniki oznaczają, że chirurdzy okulistyczni mogą dziś zastępować soczewki i ponownie mocować siatkówki, przywracając pacjentom pełną sprawność widzenia. Chirurgia oka jest również szeroko stosowana ze względów kosmetycznych, w tym do korekcji wrodzonych deformacji, uszkodzeń spowodowanych urazami oraz korekcji opadających powłok skórnych z powodu starzenia się. Poza konwencjonalną salą operacyjną wielu pacjentów poddaje się korekcyjnej chirurgii laserowej w celu skorygowania krótkowzroczności, nadwzroczności i astygmatyzmu.

Niezależnie od okoliczności, w których podejmowane są zabiegi okulistyczne, lekarze mają obowiązek dbać o nasze zdrowie, a niezastosowanie się do tej reguły może stanowić o zaniedbaniu klinicznym. Biorąc pod uwagę bardzo wrażliwą naturę budowy oka, wymagany standard opieki jest niezwykle wysoki; nawet najmniejszy błąd może spowodować nieodwracalną utratę wzroku.

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek operacji lekarz prowadzący zabieg ma obowiązek wyjaśnić wszelkie podejmowane procesy i związane z nimi ryzyko.

Jakie rodzaje urazów oczu mogą wystąpić z powodu zaniedbań medycznych?

Jeśli zabiegi okulistyczne nie są wykonywane z należytą starannością, może wystąpić szeroki zakres błędów a w konsekwenscji, urazów oczu, w tym:

 • Brak diagnozy, opóźnienie lub nieprawidłowa diagnoza stanu oka
 • Nieskuteczna operacja zaćmy
 • Infekcja
 • Blizny
 • Utrata lub pogorszenie wzroku z powodu zastosowania złej techniki chirurgicznej
 • Uszkodzenie nerwów
 • Uszkodzenie nerwów optycznych
 • Uszkodzenie mięśni oka
 • Asymetria oczu
 • Usunięcie zbyt dużej ilości skóry przy zabiegach plastycznych i liftingowych
 • Uszkodzenie powierzchni oka

Czy mogę zgłosić roszczenie z tytułu uszkodzenia wzroku spowodowane zaniedbaniem medycznym?

Aby zgłosić roszczenie dotyczące zaniedbań medycznych związanych z narządem wzroku, konieczne będzie przedstawienie dowodów, że:

 • Otrzymany standard opieki spadł poniżej poziomu kompetentnego lekarza tej samej specjalizacji:
 • To zaniedbanie spowodowało szkody lub obrażenia.

Aby udowodnić Twoją sprawę, zgromadzimy dowody, w tym dokumentację medyczną, i zasięgniemy opinii lekarza specjalisty.

W jaki sposób adwokaci Lavelle ds. zaniedbań medycznych mogą pomóc w dochodzeniu roszczeń

 • Kancelaria Lavelle Solicitors z powodzeniem zarządzała wieloma przypadkami roszczeń z tytułu urazów narządu wzroku lub uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem medycznym.
 • Nasz zespół ds. uszczerbków na zdrowiu, kierowany przez Partnera Kancelarii, Avril Scally, która sama ma ponad 15 lat doświadczenia w roszczeniach z tytułu zaniedbań medycznych, stawia potrzeby naszych klientów zawsze na pierwszym miejscu.
 • Od momentu pierwszego spotkania z jednym z naszych adwokatów, wysłuchamy Twojej sprawy z należytą uwagą i empatią i zalecimy podjęcię dalszych kroków tylko, jeśli uważamy, że Twoja sprawa spełnia warunki do wszczęcia procesu odszkodowawczego.
 • Mamy zarówno wiedzę prawną, jak i pełne zrozumienie rzeczywistych wyzwań, przed którymi stoją osoby dotknięte konsekwencjami nieudanych zabiegów medycyny estetycznej.
 • Nasi prawnicy będą zarządzać kwestiami prawnymi całkowicie w Twoim imieniu; zbierzemy informacje niezbędne do sprawy, w tym dane medyczne, i skoncentrujemy się na przygotowaniu dokumentacji wniosku o zaniedbanie medyczne.
 • Zajmiemy się kwestią korespondencji oraz odpowiemy na wszelkie pytania i / lub dostarczymy dalszych informacji w razie potrzeby.

Pozwalając nam na podjęcie się Twojego roszczenia w Twoim imieniu, masz pewność, że możesz skupić się na tym, co najważniejsze: procesie rekonwalescencji i powrocie do zdrowia, zapewnieniu opieki dla siebie, członka rodziny lub bliskich.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zgłaszania roszczeń w związku z urazem narządu wzroku spowodowanym zaniedbaniem medycznym w Irlandii, należy skontaktować się z Lavelle Solicitors pod telefonem (01) 644 5800 lub wysłać wiadomość e-mail do Avril Scally na adres [email protected]

* W sprawach spornych adwokat nie może obliczać honorarium, lub innych kosztów związanych z usługą jako procentu od wynegocjowanej ugody. Informacja zgodna z przepisami prawa: RE.8 of SI 518 of 2002.
  Close

  Poproś o oddzwonienie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują zasady prywatności Google i warunki korzystania z usługi.