Wypadek w pracy

Jako pracownicy pokładamy całkowite zaufanie w naszym pracodawcy, że zapewni on nam bezpieczeństwo w pracy, i jest to jak najbardziej słuszne. Pracodawcy nie tylko mają prawne obligacje aby zapewnić odpowiednie warunki BHP w pracy w celu utrzymania bierzących operacji i ochrony ich reputacji, ale także traktują problem wypadków w pracy niezwykle poważnie.

Pracodawcy, niezależnie od wielkości firmy lub branży, muszą rutynowo podejmować oceny ryzyka zawodowego, a także ryzyka we wszystkich aspektach swojej działalności, włączając w to teren swojego przedsiębiorstwa, lokale i magazyny, pojazdy, etc. Dla każdego zagrożenia jakie zostanie zidentyfikowane należy sformułować i wprowadzić środki kontrolujące i łagodzące, aby wyeliminować, a jesli to nie możliwe, aby zminimalizować znane zagrożenia.

W celu zapewnienia standardów BHP i kontroli zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, pracodawcy mają szeroki wachlarz strategii do wykorzystania, w tym wprowadzenie odpowiednich polityk i procedur, których należ przestrzegać w całej firmie, szkolenia pracownicze, zapewnienie odpowiedniego sprzętu ochronnego (np. okulary, nauszniki), stosowanie osłon bezpieczeństwa w maszynach, wykorzystywanie wyraźnego oznakowania do ostrzegania i przypominania pracownikom o znanych zagrożeniach, oraz rotując personel wykonujący dane obowiązki, aby uniknąć obrażeń wynikających z nadmiernego użytkowania niebezpiecznego sprzętu, takich jak zespół wibracyjny lub zespół cieśni nadgarstka.

Zarządzanie ryzykiem w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w całej organizacji jest poważnym przedsięwzięciem, i nie ogranicza się ono do przedsiębiorstw prywatnych, także podmioty publiczne są zobowiązane do przestrzegania przepisów. W związku z tym, jeśli doznałeś urazu w pracy z powodu zaniedbań ze strony pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, możesz mieć możliwość wniesienia roszczenia przeciwko pracodawcy, za ból, cierpienie i straty jakie poniosłeś.

Czy mogę stracić pracę, jeśli pozywam swojego pracodawcę w związku z wypadkiem?

Niektórzy pracownicy obawiają się utraty pracy wynikającej z wniesienia pozwu odszkodowawczego przeciwko pracodawcy. Nie powinno to mieć miejsca. Po pierwsze, mogłoby to zostać zinterpretowane jako niesprawiedliwe zwolnienie. Pracodawcy wolą unikać sytuacji, które mogą wpłynąć na reputację firmy w związku ze skargami o niesłuszne zwolnienie.

Po drugie, Twój pracodawca jest ubezpieczony na ewentualność wypadków w pracy, i w rzeczy samej, będzie oczkiwał wpłynięcia wniosku odszkodowawczego. Dodatkowo, sprawa będzie zarządzana niemal w całości przez firmę ubezpieczeniową zamiast samego pracodawcy.

W końcu, jeśli ucierpiałeś fizycznie, emocjonalnie i/lub finansowo z winy Twojego pracodawcy, całkowicie zrozumiałym jest, aby móc szukać zadośćuczynienia na drodze prawnej. Oznacza to, że Twoj pracodawca będzie pociągnięty do odpowiedzialności za swoje zaniedbanie, co może pozwolić na uniknięcie podobnych zagrożeń lub ich wyeliminowanie w przyszłości.

Czy masz podstawy do wniesienia roszczenia?

Aby wnieść roszczenie odszkodowawcze przeciwko stronie odpowiedzialnej za Twoje urazy, należy udowodnić poniższe fakty:

  1. Respondent w Twojej sprawie miał prawny obowiązek ‘duty of care’ – obowiązek dochowania należytej staranności i opieki względem osób trzecich. Jeśli nie jesteś w stanie wykazać, że respondent miał obowiązek opieki wobec Ciebie, nie będziesz mieć możliwości podjęcia dalszych kroków prawnych.
  2. Respondent nie wypełnił swojego obowiązku, lub go naruszył.
  3. Naruszenie obowiązku doprowadziło do wypadku który spowodował u Ciebie uszczerbek na zdrowiu.

Powyższe wymogi oznaczają, że w niektórych sytuacjach nie będzie możliwości wniesienia roszczenia, ponieważ nie istnieje wystarczająco dużo dowodów dla potwierdzenia, że zaniedbanie obowiązku staranności i opieki wobec osób trzecich zaistniało. Jedną z naszych podstawowych ról będzie ustalenie podstaw prawnych do wniesienia roszczenia a następnie przygotowanie wniosku odszkodowawczego, wyraźnie wskazującego, że pozwany ponosi winę za zaniedbanie swoich obligacji prawnych co doprowadziło bezpośrednio do wystąpienia uszczerbku na Twoim zdrowiu.

Jeśli nie masz pewności co do podstaw prawnych do wniesienia pozwu w przypadku Twoich urazów, zapraszamy do kontaktu. Jeden z naszych adwokatów wysłucha Twojej sprawy,  przeanalizuje wszystkie fakty i doradzi jakie opcje prawne są dla Ciebie dostępne.

Co obejmuje roszczenie z tytułu wypadku w pracy? 

Roszczenia wynikające z powodu wypadku odniesionego w pracy mogą obejmować dwa obszary strat:

• Ból i cierpienie wynikające z powodu doznanego urazu;

• Określone koszty finansowe wynikające z poniesionej szkody. Może to obejmować koszty już poniesione, takie jak transport, zakwaterowanie i leczenie, oraz przewidywane przyszłe wydatki.

Suma, którą otrzymasz, będzie oparta na analizie Twoich obrażeń i indywidualnych okolicznościach sprawy.

Jak Prawnicy Kancelarii Lavelle mogą Państwu pomóc w sprawach o urazy doznane w wyniku wypadku w pracy?   

• Prawnicy Lavelle skutecznie zarządzali wieloma sprawami osób poszkodowanych w wyniku wypadku w pracy.

• Nasz zespół ds. uszczerbków na zdrowiu, kierowany przez Partnera Kancelarii, Avril Scally, która sama ma ponad 15 lat doświadczenia w roszczeniach odszkodowawczych, stawia potrzeby naszych klientów zawsze na pierwszym miejscu.

• Od momentu pierwszego spotkania z jednym z naszych adwokatów, wysłuchamy Twojej sprawy z należytą uwagą i empatią i zalecimy podjęcie dalszych kroków tylko jeśli uważamy, że Twoja sprawa spełnia warunki do wszczęcia procesu odszkodowawczego.  • Mamy zarówno wiedzę prawną, jak i pełne zrozumienie rzeczywistych wyzwań, przed którymi stoją osoby poszkodowane i ich rodziny.

• Nasi prawnicy będą zarządzać kwestiami prawnymi całkowicie w Twoim imieniu; zbierzemy informacje niezbędne do sprawy, w tym dane medyczne, i skoncentrujemy się na przygotowaniu dokumentacji wniosku o rekompensatę.

Pozwalając nam na podjęcie się Twojego roszczenia w Twoim imieniu, masz pewność, że możesz skupić się na tym, co najważniejsze: procesie rekonwalescencji i powrocie do zdrowia, zapewnieniu opieki dla siebie, członka rodziny lub bliskich.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zgłaszania roszczeń w związku z wypadkiem w pracy w Irlandii, należy skontaktować się z Kancelarią Lavelle Partners pod numerem 1800 330 556 lub wysłać wiadomość e-mail  [email protected]

* W sprawach spornych adwokat nie może obliczać honorarium, lub innych kosztów związanych z usługą jako procentu od wynegocjowanej ugody. Informacja zgodna z przepisami prawa: RE.8 of SI 518 of 2002.

 
    Close

    Poproś o oddzwonienie

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują zasady prywatności Google i warunki korzystania z usługi.