Roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych lekarzy GP

Lekarz rodzinny odgrywa istotną rolę w systemie opieki zdrowotnej. Większość pacjentów wypracowuje długotrwałe relacje z lekarzem rodzinnym i zwykle jest on pierwszą osobą, do której chory zwraca się po poradę medyczną, gdy źle się czuje. Pacjenci pokładają ogromne nadzieje i ufają swoim lekarzom rodzinnym, w kwestii zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Czasami jednak mogą wystąpić błędy, które mogą prowadzić do urazów, uszczerbków na zdrowiu lub rozwinięcia się chorób. Rolą lekarzy pierwszego kontaktu jest dostrzeganie oznak i objawów choroby i urazów oraz podejmowanie odpowiednich decyzji w sprawie dalszego leczenia pacjenta. Zaniedbania lekarzy rodzinnych są stosunkowo rzadkie w Irlandii, ale kiedy taki przypadek nastąpi, skutki mogą mieć znaczne konsekwencje dla pacjenta i jego rodziny.

Uraz spowodowany zaniedbaniem ze strony lekarza rodzinnego może przysporzyć znacznego stresu emocjonalnego dla chorego i jego bliskich, a w niektórych przypadkach spowodować dodatkową presję finansową, zwłaszcza jeśli osoba dotknięta chorobą lub urazem jest głównym źródłem dochodów dla swojej rodziny.

Co może stanowić o zaniedbaniu medycznym ze strony lekarza ogólnego?

Wszyscy lekarze, w tym lekarze pierwszego kontaktu, mają obowiązek dbać o Twoje zdrowie. GP może zostać uznany winnym zaniedbania swoich obowiązków w przypadku:

 • Chybionej diagnozy stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego (lub opóźnień w diagnozowaniu)
 • Braku skierowania do specjalisty, jeśli to konieczne
 • Nietrafnej oceny i interpretacji wyników badań
 • Braku zlecenia testów diagnostycznych, np. badań krwi lub prześwietleń
 • Nie poinformowaniu o wszelkich problemach wykrytych podczas testów i badań
 • Ignorowania objawów i braku skierowania pacjenta do szpitala
 • Nie podjęcia odpowiednich kroków w zapobieganiu zakażeniom i infekcjom
 • Przepisania niewłaściwego leku lub niewłaściwego dawkowania – lekarz rodzinny ma również obowiązek sprawdzić, czy kombinacja leków może być bezpiecznie zażywana razem.
 • Wykonywania drobnych zabiegów medycznych bez należytej staranności

Ponadto lekarz rodzinny ma obowiązek wyjaśnić kwestie związane z ryzykiem lub skutki uboczne braku podjęcia natychmiastowych działań, poddania się zabiegowi medycznemu, leczeniu lub badaniu oraz nieporządane efekty działania przepisanych leków. Nie wyjaśnienie ryzyka klinicznego związanego z leczeniem lub zabiegiem, na które udzielono zgody, a które następnie prowadzi do obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu, może również stanowić o zaniedbaniu medycznym.

Czy mogę wnieść roszczenie o zaniedbanie medyczne? 

Możesz być w stanie wnieść roszczenie z tytułu zaniedbania medycznego ze strony lekarza rodzinnego, które spowodowało szkodę w zależności od okoliczności. Aby udowodnić zaniedbanie medyczne, należy wykazać, że:

 • Otrzymany standard opieki spadł poniżej poziomu kompetentnego lekarza rodzinnego;
 • To zaniedbanie spowodowało obrażenia/uszczerbek na zdrowiu.

Jeśli masz powody, by sądzić, że doznałeś szkody lub obrażeń w wyniku błędu popełnionego przez lekarza ogólnego, możemy być w stanie Ci pomóc. Podczas pierwszego spotkania z naszym prawnikiem, wysłuchamy uważnie szczegółów Twojej sprawy i doradzimy, czy istnieje możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych.

Dlaczego powinni Państwo wybrać adwokatów Lavelle ds. zaniedbań medycznych do obsługi Państwa sprawy?

 • Partnerzy Kancelarii Lavelle z powodzeniem zarządzali wieloma sprawami dotyczącymi urazów wynikłych z zaniedbań ze strony lekarzy rodzinnych.
 • Nasz zespół ds. obrażeń ciała, kierowany przez Partnera Kancelarii, Avril Scally, która sama ma ponad 15 lat doświadczenia w roszczeniach z tytułu zaniedbań medycznych, umieszcza opiekę nad klientem zawsze na pierwszym miejscu.
 • Od chwili pierwszego spotkania, gdy porozmawiasz z jednym z naszych adwokatów, wysłuchamy Twojej sprawy z uwagą i z empatią i zalecimy podjęcie dalszych kroków w sprawie, tylko jeśli uważamy, że masz podstawy do wniesienia pozwu.
 • Mamy zarówno wiedzę prawną, jak i pełne zrozumienie rzeczywistych wyzwań, przed którymi stoją osoby poszkodowane w wyniku zaniedbań medycznych popełnionych przez lekarza pierwszego kontaktu.
 • Nasz zespół prawników ds. zaniedbań medycznych będzie zarządzać procesem całkowicie w Twoim imieniu; zbierzemy informacje niezbędne do sprawy, w tym notatki medyczne i skoncentrujemy się na przygotowaniu wniosku o zaniedbanie medyczne.
 • Odpowiemy na wszelkie pytania i / lub dostarczymy dalszych informacji w razie potrzeby.

Pozwalając nam na podjęcie się Twojego roszczenia w Twoim imieniu, masz pewność, że możesz skupić się na tym, co najważniejsze: procesie rekonwalescencji i powrocie do zdrowia, zapewnieniu opieki dla siebie, członka rodziny lub bliskich.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zgłaszania roszczeń w związku z problemami zdrowotnymi spowodowanymi przez zaniedbanie medyczne ze strony lekarza pierwszego kontaktu w Irlandii, prosimy o kontakt z Lavelle Partners pod numerem telefonu (01) 644 5800.
  Close

  Poproś o oddzwonienie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują zasady prywatności Google i warunki korzystania z usługi.