Roszczenia za błędy w chirurgii kosmetycznej

Chirurgia kosmetyczna stała się bardzo popularna i łatwo dostępna w ostatnich dziesięcioleciach, oferując coraz większą liczbą możliwych zabiegów. Wraz z szybkim wzrostem zapotrzebowania na tego typu procedury liczba klinik świadczących obecnie usługi medycyny estetycznej znacznie wzrosła, aby zaspokoić popyt. Chirurgia kosmetyczna nie ogranicza się do tradycyjnie rozumianego środowiska medycznego; coraz większa liczba podmiotów niemedycznych prowadzi szkolenia i oferuje mniej inwazyjne metody upiększające, które jednak nadal niosą ze sobą znaczne ryzyko, jeśli nie zostaną wykonane w sposób kontrolowany.

Bez względu na rodzaj procedury, każda interwencja chirurgiczna niesie ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań, a rolą osoby odpowiedzialnej za zabieg i nadzorującej Twoją opiekę jest upewnienie się, że każde ryzyko jest jasno wyjaśnione i będzie kontrolowane podczas zabiegu w jak największym stopniu.

Dla każdego, kto rozważa poddanie się zabiegowi chirurgii kosmetycznej, konieczne jest zbadanie reputacji kliniki i chirurga podejmującego się danego zabiegu. Cena nigdy nie powinna mieć pierwszeństwa przed doświadczeniem, kwalifikacjami i umiejętnościami osoby wykonującej zabieg. W zależności od charakteru procedury istnieje możliwość znalezienia lekarza specjalizującego się w konkretnym obszarze ciała, który chcemy poddać korekcie.

Jednak wraz z dużym popytem i wynikającym z tego zwiększeniem podaży specjalistów, którzy mogą świadczyć często lukratywne usługi kosmetyczne, niektórzy przedstawiciele branży mogą nie spełniać standardów klinicznych i standardów opieki, do których dąży szerszy sektor usług. W tym kontekście błędy mogą i często są popełniane.

Jakikolwiek błąd w chirurgii kosmetycznej, jak w przypadku każdej interwencji chirurgicznej, może nieść ze sobą poważne ryzyko, które w skrajnych okolicznościach może prowadzić do śmierci lub niepełnosprawności. Nawet mniej poważne błędy mogą pozostawić pacjenta dotkniętego bliznami na całe życie i zaostrzyć wszelkie wcześniejsze lub podstawowe problemy, które starali się naprawić poprzez poddanie się zabiegowi korekcyjnemu.

Czy mogę wnieść roszczenie o zaniedbanie medyczne w chirurgii kosmetycznej? 

Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku zaniedbania podczas procedury kosmetycznej, a to spowodowało straty, możesz być w stanie ubiegać się o odszkodowanie. Aby udowodnić zaniedbanie medyczne, należy wykazać:

 • Czy otrzymany standard opieki spadł poniżej poziomu opieki kompetentnego lekarza tej samej specjalizacji;
 • Powstanie szkód lub obrażeń w wyniku zaniedbania.

Jeśli masz powody, by sądzić, że doznałeś szkody lub obrażeń w wyniku błędu popełnionego podczas wykonywania procedur chirurgii kosmetycznej, możemy być w stanie Ci pomóc. Podczas pierwszej konsultacji, wysłuchamy uważnie szczegółów Twojej sprawy i doradzimy, czy możesz mieć szanse na wniesienie roszczenia.

Dlaczego powinni Państwo wybrać zespół ds. zaniedbań medycznych Lavelle Solicitors do obsługi Państwa sprawy?

 • Doskonale rozumiemy, jak traumatyczne i stresujące mogą być konsekwencje błędów popełnionych podczas zabiegów estetycznych. Dewizą naszej firmy jest nasza pasja i gwarancja, że Twoje potrzeby są zawsze stawiane na pierwszym miejscu.
 • Prawnicy Lavelle Solicitors z powodzeniem radzili sobie z wieloma sprawami związanymi z urazami powstałymi w wyniku zaniedbań medycznych przy zabiegach chirurgii kosmetycznej.
 • Nasz zespół ds. Obrażeń ciała, kierowany przez Partnera Kancelarii, Avril Scally, która sama ma ponad 15 lat doświadczenia w roszczeniach z tytułu zaniedbań medycznych, stawia potrzeby naszych klientów zawsze na pierwszym miejscu.
 • Od momentu pierwszego spotkania z jednym z naszych adwokatów, wysłuchamy Twojej sprawy z należytą uwagą i empatią i zalecimy podjęcię dalszych kroków tylko, jeśli uważamy, że Twoja sprawa spełnia warunki do wszczęcia procesu odszkodowawczego.
 • Mamy zarówno wiedzę prawną, jak i pełne zrozumienie rzeczywistych wyzwań, przed którymi stoją osoby dotknięte konsekwencjami nieudanych zabiegów medycyny estetycznej.
 • Nasi prawnicy będą zarządzać kwestiami prawnymi całkowicie w Twoim imieniu; zbierzemy informacje niezbędne do sprawy, w tym dane medyczne, i skoncentrujemy się na przygotowaniu dokumentacji wniosku o zaniedbanie medyczne spowodowane opóźnioną diagnozą.
 • Zajmiemy się kwestią korespondencji oraz odpowiemy na wszelkie pytania i / lub dostarczymy dalszych informacji w razie potrzeby.

Pozwalając nam na podjęcie się Twojego roszczenia w Twoim imieniu, masz pewność, że możesz skupić się na tym, co najważniejsze: procesie rekonwalescencji i powrocie do zdrowia, zapewnieniu opieki dla siebie, członka rodziny lub bliskich.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zgłaszania roszczeń w kwestii problemów związanych z błędami w chirurgii kosmetycznej, oraz dyskretnym omówieniu wszelkich pytań należy skontaktować się z Kancelarią Lavelle Solicitors pod numerem telefonu (01) 644 5800 lub wysłać wiadomość e-mail do Avril Scally na adres [email protected] 

* W sprawach spornych adwokat nie może obliczać honorarium, lub innych kosztów związanych z usługą jako procentu od wynegocjowanej ugody. Informacja zgodna z przepisami prawa: RE.8 of SI 518 of 2002.
  Close

  Poproś o oddzwonienie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują zasady prywatności Google i warunki korzystania z usługi.