Roszczenia za zaniedbania dentystyczne

Podczas gdy błędy w trakcie leczenia i zabiegów stomatologicznych zdarzają się rzadko, w momencie wystąpienia mogą one prowadzić do znacznych uszkodzeń, obrażeń, bólu i utraty funkcji. Wraz ze wzrostem liczby i rodzaju usług dentystycznych dostępnych w Irlandii w ostatnich dziesięcioleciach, zabieg w atrakcyjnej cenie może czasami przybrać formę usługi o niskiej jakości i standardach. Błędy dentystyczne nie ograniczają się wyłącznie do czynności wykonywanych przez dentystów; każda osoba oferująca opiekę stomatologiczną, w tym technicy, higieniści, ortodonci i chirurdzy, muszą działać zgodnie ze standardami panującymi w środowisku medycznym. Wszyscy specjaliści sektora stomatologicznego mają obowiązek dbać o swoich pacjentów, a zatem muszą także zrobić wszystko, co możliwe, aby wyjaśnić ryzyko związane z przeprowadzaną procedurą oraz w jak największym stopniu ograniczyć i kontrolować to ryzyko.

 Jakie rodzaje błędów dentystycznych mogą kwalifikować się do wniesienia roszczenia?

Niedbalstwo dentystyczne może występować w wielu formach, i prowadzić do niepożądanych konsekwencji takich jak:

 • Infekcje• Uszkodzenia nerwów
 • Uszkodzenie uzębienia lub nieprawidłowy wygląd po zabiegu kosmetycznym
 • Nieprawidłowo podany środek znieczulający
 • Brak prawidłowej diagnozy stanów zapalnych zębow
 • Brak skutecznego leczenia stanów zapalnych
 • Nieodpowiednie leczenie kanałowe
 • Nieudane implanty
 • Usunięcie niewłaściwego zęba
 • Niewystarczające wypełnienia
 • Nieodpowiednie korony
 • Brak odpowiedniego leczenia próchnicy
 • Nie radzenie sobie z chorobą dziąseł (choroba przyzębia)
 • Usunięcie zbyt dużej ilości szkliwa podczas implantacji licówek
 • Źle dopasowane licówki prowadzące do powstania bólu i dyskomfortu
 • Źle rozmieszczone implanty
 • Nieprawidłowe użycie środków wybielających, które mogą spowodować trwałe uszkodzenia jamy ustnej
 • Nieprawidłowo wykonana ortodoncja

Co obejmuje roszczenie o zaniedbanie dentystyczne? 

Roszczenia wynikające z zaniedbań w leczeniu stomatologicznym mogą obejmować dwa obszary strat:

 • Ból i cierpienie wynikające z powodu doznanego urazu;
 • Określone koszty finansowe wynikające z poniesionej szkody. Może to obejmować koszty już poniesione, takie jak transport, zakwaterowanie i leczenie, oraz przewidywane przyszłe wydatki. Suma, którą otrzymasz, będzie oparta na analizie Twoich obrażeń i indywidualnych okolicznościach sprawy.

Dlaczego powinni Państwo wybrać zespół ds. zaniedbań medycznych Lavelle Solicitors do obsługi Państwa sprawy? 

 • Lavelle Solicitors z powodzeniem prowadzili wiele spraw dotyczących przypadków obrażeń spowodowanych zaniedbaniami medycznymi i dentystycznymi.
 • Nasz zespół ds. uszczerbków na zdrowiu, kierowany przez Partnera Kancelarii, Avril Scally, która sama ma ponad 15 lat doświadczenia w roszczeniach z tytułu zaniedbań medycznych, stawia potrzeby naszych klientów zawsze na pierwszym miejscu.
 • Wysłuchamy Twojej sprawy z należytą uwagą i empatią i zalecimy podjęcię dalszych kroków tylko, jeśli uważamy, że Twoja sprawa spełnia warunki do wszczęcia procesu odszkodowawczego.
 • Mamy zarówno wiedzę prawną, jak i pełne zrozumienie rzeczywistych wyzwań, przed którymi stoją osoby dotknięte konsekwencjami zaniedbań stomatologicznych.
 • Nasi prawnicy będą zarządzać kwestiami prawnymi całkowicie w Twoim imieniu; zbierzemy informacje niezbędne do sprawy, w tym dane medyczne, i skoncentrujemy się na przygotowaniu dokumentacji wniosku o zaniedbanie medyczne spowodowane opóźnioną diagnozą.
 • Zajmiemy się kwestią korespondencji, odpowiemy na wszelkie pytania i / lub dostarczymy dalszych informacji w razie potrzeby.

Pozwalając nam na podjęcie się Twojego roszczenia w Twoim imieniu, masz pewność, że możesz skupić się na tym, co najważniejsze: procesie rekonwalescencji i powrocie do zdrowia, zapewnieniu opieki dla siebie, członka rodziny lub bliskich.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zgłaszania roszczeń w związku z zaniedbaniami dentystycznymi, oraz dyskretnym omówieniu wszelkich kwestii należy skontaktować się z Kancelarią Lavelle Solicitors pod numerem telefonu (01) 644 5800 lub wysłać wiadomość e-mail do Avril Scally na adres [email protected] 

* W sprawach spornych adwokat nie może obliczać honorarium, lub innych kosztów związanych z usługą jako procentu od wynegocjowanej ugody. Informacja zgodna z przepisami prawa: RE.8 of SI 518 of 2002.
  Close

  Poproś o oddzwonienie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują zasady prywatności Google i warunki korzystania z usługi.