Spory sądowe. Rozstrzyganie sporów.

Od momentu powstania ponad 30 lat temu, nasza firma zdobyła godną pozazdroszczenia reputację dzięki sukcesowi naszej grupy ds. Sporów cywilnych i rozstrzygania sporów, która ma duże doświadczenie w reprezentowaniu zarówno interesów wielu największych firm i organizacji w Irlandii, jak i osób fizycznych. Jako kancelaria z pełnym zakresem usług, nasi prawnicy ds. Sporów i ich klienci korzystają z wskazówek dostępnych w naszych innych działach prawnych, jest to niezbędny składnik naszego sukcesu. Nasza wewnętrzna ekspertyza prawna obejmuje prawo podatkowe, korporacyjne i handlowe, prawa własności intelektualnej, zatrudnienie, bankowość i finanse, umowy, niewypłacalność oraz prawo odszkodowawcze. Dlatego też, angażując usługi naszych prawników zajmujących się sprawami sądowymi, Twoja sprawa zostanie oceniona i rozpatrzona pod każdym możliwym kątem, co da ci znaczną przewagę nad przeciwnikiem.

Co to jest Alternatywne Rozstrzyganie Sporów (ADR)?

Kiedy po raz pierwszy omawiasz swoją sprawę z naszym zespołem, my staramy się ustalić najlepszą możliwą drogę do rozwiązania. W wielu przypadkach, ale nie wszystkich, ADR może zaoferować najlepsze podejście. Wszystkie metody ADR, takie jak mediacja, postępowanie pojednawcze i arbitraż, mają na celu osiągnięcie polubownego wyniku sporu. W ostatnich latach ADR zyskuje na popularności w Irlandii ze względu na znaczne korzyści; jest zwykle tańszy i szybszy niż spory sądowe z udziałem sądów, a przede wszystkim pomaga zachować relacje biznesowe. Rozwiązywanie sporów ADR zależy od niezależnej i neutralnej strony trzeciej, która pomaga stronom w znalezieniu rozstrzygnięcia sporu(mediacja), albo wystepuje w ich imieniu (arbitraż).

Czym się zajmujemy:

Lavelle Partners pomoże Ci w jednym z następujących obszarów praktyki prawnej:

 • Spory akcjonariuszy, dyrektorów i spółek
 • Spory z pracodawcą
 • Spory z prawnikami
 • Spory bankowe
 • Spory ubzepieczneiowe
 • Spory spadkowe
 • Spory dotyczące nieruchomości
 • Niweypłacalność
 • Prawo pracy
 • Spory pomiędzy właścicielem i najemcą
 • Zniesławienie

Nasze doświadczenie w zakresie rozwiązywania sporów mówi samo za siebie. Doradzaliśmy i reprezentowaliśmy wiele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Irlandii, które często prowadzą skomplikowane spory handlowe takie jak:

 • Reprezentowanie właścicieli sklepów Clerys w pozwie przeciwko tymczasowemy syndykowi Ciaranowi Wallacowi i sprzedawcom firmy handlowey Clarys.
 • Wystepowanie w imieniu NAMA w postepowaniu w sprawie cofnięcia nieuczciwych transferów aktywów.
 • Wystepowanie w imieniu syndyka z USA w sprawie upadłości Davida Drumm, z powodzeniem uzyskaliśmy nakaz w Sadzię Najwyższym umozliwiający uznanie upadłości firmy z USA w Irlandii. Była to była pierwsza tego typu sprawa w Irlandii.
 • Wystepowanie w imieniu NAMA w szeregu postepowań w Sądzie Najwyższym przeciwko wielu pożyczkobiorcom.
 • Doradzanie NAMA w zakresie umów o regulowaniu zadłużenia, negocjowanie i sporządzanie aktów rozliczeniowych.
 • Wystepowanie w imieniu spółki zajmującej się poszukiwaniem ropy i gazu w związku ze złamaniem kontraktu na sumę USD 305mln kontraktu i wprowadzeniem w błąd, przeciwko grupie inwestorów, którzy zawarli umowę na sfinansowanie operacji wiertniczych na Morzu Północnym.
 • Działania na rzecz instutucji finansowych i klientów indywidualnych w ramach zaniedbań zawodowych przeciwko adwokatom, księgowym, doradcom finansowym, architektom, inspektorom i inżynierom.
 • Występowanie w imieniu firm i klientów indywidualnych w postepowaniu przeciwko firmom ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym w przypadku których ochrona została odrzucona, a roszczenia niesprawiedliwie odrzucone.
 • Uczestniczenie w rożnych sporach pomiedzy akcjonariuszami, dyrektorami i spółkami osobowymi.
 • Występowanie w imieniu NAMA w celu uzyskania nakazu powstrzymującego publiczną aukcję przed postepowaniem, które wpłynęłoby na zakup przez NAMA niektórymi niruchomości.
 • Występowanie w imieniu grupy inwestorów w Sądzie Njawyższym w sprawie zaniedbania przeciwko dużej firmie maklerskiej.
 • Występowanie w postepowaniu sądowym w sprawie zniesławienia przez Facbooka.

Dlaczego warto wybrać Lavelle Partners?

 • Jesteśmy zaufanym członkiem panelu Law Society of Ireland do spraw zaniedbań.
 • Jesteśmy firmą prowadzoną przez partnerów, co oznacza , że partner , z którym się spotkasz, będzie zarządzał Twoją sprawą i będzie dostępny jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania.
 • Nasi prawnicy są przystepni, inteligentni i pragmatyczni. Jeżeli chodzi o rozwiązywanie sporów handlowych , obiektywnie ocenimi Twoją sytuację i przedstawimy jasną strategię aby Twoja sprawa poszła naprzód.
 • Lavelle Partners jest firmą prawniczą oferującą pełen zakres usług- co oznacza, że nasi klineci korzystają z porad i reprezentacji uwzględniającej wszystkie możliwe perspektywy prawne. Daje to naszym klinetom znaczną przewagę w formalnych sprawach sądowych
 • Mamy solidne doświadczenie w rozwiązywaniu złożonych sporów handlowych w Irlandii i zapewnimy Ci korzyści z naszego doświadczenia i wiedzy.

 

 

 

 

 
  Close

  Poproś o oddzwonienie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują zasady prywatności Google i warunki korzystania z usługi.