Roszczenia z tytułu urazów kręgosłupa

Uraz rdzenia kręgowego to uszkodzenie dowolnej części rdzenia kręgowego lub nerwów znajdujących się na końcu kanału kręgowego. Uraz może powstać w wyniku wypadku, takiego jak poślizgnięcie, potknięcie lub upadek, wypadek przy pracy lub wypadek drogowy, ale także w wyniku błędów medycznych popełnionych podczas leczenia.

Urazy kręgosłupa często powodują trwałe zmiany w funkcjonowaniu osoby poszkodowanej: mają wpływ na siłę, zmysł czucia i funkcje części ciała poniżej miejsca urazu, co może mieć druzgocący wpływ na życie człowieka. W najpoważniejszych przypadkach uraz kręgosłupa może prowadzić do utraty niezależności fizycznej i potrzeby różnego rodzaju wsparcia i pomocy, przy czym niektóre osoby wymagają stałej opieki.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doznał urazu kręgosłupa, w wyniku działania osób trzecich, możesz mieć prawo do znacznego odszkodowania. Może to mieć ogromne znaczenie dla Twojego życia, umożliwić finansowanie leczenia, usług rehabilitacyjnych, organizacji opieki i zakupu specjalistycznego sprzętu, a także zastąpić utracone dochody i zrekompensować Twój ból i cierpienie.

Roszczenia odszkodowawcze z tytułu uszkodzenia kręgosłupa mogą być jednak skomplikowane, zwłaszcza ze względu na częste rozpatrywanie spraw o wysokiej wartości odszkodowań. Dlatego rozważając złożenie wniosku odszkodowawczego, powinieneś zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej, aby zapewnić sobie najlepszą szansę na uzyskanie sprawiedliwego rezultatu w sprawie.

Nasza wiedza na temat roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszkodzeń kręgosłupa

Mamy ponad 28-letnie doświadczenie w skutecznym reprezentowaniu osób, które doznały urazu kręgosłupa bez własnej winy, dzięki czemu możemy zapewnić naszych klientów, że wszystkie właściwe kroki w sprawie zostaną podjęte od samego początku, bez przeoczenia ważnych szczegółów.

Adwokaci Lavelle Solicitors otrzymali nagrodę dla najlepszej firmy roku w dziedzinie zaniedbań medycznych Medical Negligence Law Firm of the Year w Irlandii na konferencji InterContinental Finance & Law w 2017 roku. Jesteśmy aktywnymi członkami  Akcji Przeciwdziałania Zaniedbaniom Medycznym AvMA (Action Against Medical Accidents) oraz Zrzeszenia Prawników ds. Uszczerbków na Zdrowiu  APIL (Association of Personal Injury Lawyers) Nasi doświadczeni i przystępni prawnicy zajmujący się sprawami uszkodzeń kręgosłupa mogą udzielić jasnej porady i praktycznej pomocy, jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doznał urazu rdzenia kręgowego, który spowodował porażenie lub ograniczoną mobilność.

Nasi radcy prawni ds. zaniedbań medycznych mogą doradzić, czy uszkodzenie rdzenia kręgowego zostało spowodowane błędami podczas leczenia lub operacji, w tym:

 • w wyniku błędów podczas operacji kręgosłupa
 • w wyniku błędnej diagnozy lub późnego rozpoznania zespołu Cauda Equina (zespół ogona końskiego)

Nasz personel ds. obrażeń ciała może pomóc w sprawach dotyczących uszkodzenia rdzenia kręgowego w wyniku wypadków, w tym:

 • Wypadki przy pracy
 • Upadki z wysokości
 • Wypadki drogowe

Jak możemy Ci pomóc w dochodzeniu odszkodowania za uraz kręgosłupa

Rozumiemy, jak trudne może być prowadzenie sprawy dotyczącej zaniedbań medycznych, szczególnie gdy dochodzisz do siebie po urazach. Nasi prawnicy zajmujący się sprawami z zakresu uszkodzeń kręgosłupa zobowiązują się do zapewnienia spersonalizowanej usługi prawnej, która ma na celu złagodzenie stresu w jak największym stopniu.

Wstępna konsultacja w sprawie roszczenia z tytułu uszkodzenia kręgosłupa jest nieobligująca dla naszych klientów

Nasza wstępna konsultacja z Tobą pomoże określić, czy Twoja sprawa spełnia warunki do wniesienia roszczenia, jak ubiegać się o odszkodowanie i ile może być ono warte. Udzielimy Ci jednoznacznej porady na temat Twoich szans na sukces i przewidywanej wartości Twojego roszczenia. Jeśli po rozmowie z nami zdecydujesz się nie kontynuować sprawy, nie jesteś do tego zobowiązany i nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami.

Ugody pozasądowe dotyczące roszczeń z tytułu urazów kręgosłupa

W wielu przypadkach jesteśmy w stanie zapewnić odszkodowanie na drodze ugody pozasądowej, dzięki czemu proces jest szybszy, prostszy i mniej kosztowny, jednak mamy również duże doświadczenie w postępowaniach sądowych tam, gdzie jest to wymagane. Oznacza to, że możemy sprawić, aby proces ubiegania się o odszkodowanie za uszkodzenie kręgosłupa był jak najbardziej płynny, bezstresowy i skuteczny, bez względu na to, jaka droga postępowania zostanie podjęta w Twoim roszczeniu.

Dostęp do specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacyjnej

Oprócz zapewnienia profesjonalnych usług oraz poprowadzenia Cię przez proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, nasz zespół pomoże Ci uzyskać dostęp do specjalistycznych usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i pomocniczych, aby zapewnić możliwie najszybszy powrót do zdrowia. 

Płatności okresowe za urazy kręgosłupa

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy finansowej na pokrycie kosztów leczenia, opieki rehabilitacyjnej i innego niezbędnego wsparcia, możliwe jest zabezpieczenie płatności okresowych w trakcie trwania roszczenia. Forma takiego wsparcia pomoże upewnić się, że nie poniesiesz dalszych konsekwencji zdrowotnych wynikających z konieczności oczekiwania na środki finansowe niezbędne do podjęcia koniecznych kuracji.

Okres przedawnienia w roszczeniach z tytułu uszkodzeń kręgosłupa

W irlandzkim systemie prawnym zwykle obowiązuje dwuletni termin na złożenie wniosku odszkodowawczego za uraz kręgosłupa spowodowany zaniedbaniem medycznym lub wypadkiem, spowodowanym nie z Twojej winy. Jednak dokładnie, od której daty ten limit czasowy jest liczony, zależy od indywidulanej sytuacji i mogą zaistnieć okoliczności, w których może obowiązywać dłuższy termin, co daje więcej czasu na złożenie wniosku.

Data ujawnienia urazu

W ogólnym rozumieniu, dwuletni okres przedawnienia zacznie upływać  od „daty nabycia wiedzy” ściśle związanej z urazem. Oznacza to, że w danym momencie dowiedziałeś się o następujących kluczowych punktach:

 1. Że Ty lub bliska Ci osoba doznała urazu;
 2. Że uraz ten jest znaczny;
 3. Że szkoda została spowodowana działaniem lub zaniechaniem kogoś innego
 4. Tożsamość osoby odpowiedzialnej za szkodę

W niektórych przypadkach data wiedzy może być datą wystąpienia szkody, ale w innych przypadkach mogą to być tygodnie, miesiące lub nawet lata później, kiedy problem zostanie zdiagnozowany. Może to zatem znacznie wydłużyć czas, w którym jesteś w stanie wnieść roszczenie.

Terminy na ubieganie się o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia kręgosłupa u dzieci

Jeśli poszkodowany miał mniej niż 18 lat, gdy doszło do kontuzji lub rozpoznania urazu, standardowy dwuletni termin na zgłoszenie roszczenia nie będzie obowiązywał do ukończenia 18 lat. Oznacza to, że dziecko i jego rodzice lub opiekunowie muszą skutecznie wystąpić z roszczeniem do 20-tego roku życia wnioskodawcy.

Okres przedawnienia dla wniosków odszkodowawczych za uszkodzenia kręgosłupa u osób, które nie mają zdolności do czynności prawnych

Jeśli potencjalny wnioskodawca nie ma zdolności prawnej do wniesienia roszczenia, dwuletni termin przedawnienia będzie miał zastosowanie tylko wtedy, gdy odzyska on sprawność intelektualną. Limit czasu byłby wówczas liczony od daty odzyskania zdolności do czynności prawnych. Na przykład, jeśli powód był w śpiączce, dwuletni termin byłby liczony tylko od momentu, w którym wybudził się on ze śpiączki i uznano, że posiada on pełną zdolność umysłową do podjęcia kroków prawnych i dochodzenia roszczenia. Jeśli osoba ubiegająca się o odszkodowanie doznała urazu mózgu, ma poważne trudności z komunikacją i świadomym postrzeganiem lub nie oczekuje się, aby kiedykolwiek odzyskała wystarczającą sprawność intelektualną do samodzielnego zgłaszania roszczeń, może nie istnieć żaden limit czasowy na wniesienie pozwu w imieniu poszkodowanego przez kogoś innego.

* W sprawach spornych adwokat nie może obliczać honorarium, lub innych kosztów związanych z usługą jako procentu od wynegocjowanej ugody. Informacja zgodna z przepisami prawa: RE.8 of SI 518 of 2002.
  Close

  Poproś o oddzwonienie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują zasady prywatności Google i warunki korzystania z usługi.