Wypadek w miejscu publicznym

Jeśli zostałeś ranny w wypadku do którego doszło w miejscu publicznym, możesz mieć możliwość wniesienia roszczenia przeciwko podmiotom sprawującym, jeśli można udowodnić, że są one odpowiedzilane za Twój uszczerbek na zdrowiu. Większość podmiotów prywatnych i publicznych, niezależnie od rodzaju i wielkości, powinno być ubezpieczone na ewentualność wypadków w ramach tzw. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie organizacje i przedsiębiorstwa mają prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia swoich pracowników, klientów i społeczności. W praktyce oznacza to, że są one zobligowane do przeprowadzenia stosownej oceny ryzyka w ramach swojej działalności, oraz wdrożyć odpowiednie środki, które pomogą wyeliminować zidentifikowane zagrożenia, lub jeśli nie ma takiej możliwości, odpowiednio je zminimalizować.

Jeśli na przykład pracownicy lokalnej biblioteki publicznej wykryją, że jedna z półek na książki może się przewrócić, jeśli dojdzie do przeciążenia, powinni podjąć działania w celu zabezpieczenia regałów, aby uniknąć takiego zdarzenia. Jeśli czynności konserwatorskie nie umożliwiają odpowiedniego zabezpieczenia, możliwe, że zostanie podjęta decyzja o całkowitym usunięciu wadliwych regałów, lub odpowiednim oznakowaniu miejsca, dla ostrzeżenia o zagrożeniach i zalecenia ograniczenia użytkowania. Innym przykładem może być uszkodzona nawierzchnia chodnika; władze lokalne mają obowiązek oceny stanu technicznego oraz monitorowania defektów pod względem wielkości i głębokości, aby określić możliwe ryzyko dla użytkowników chodnika. Podobnie supermakrety; zarząd musi zapewnić bezpieczeństwo użytkowania powierzchni wchodzących w skład marketu, zarówno na terenie sklepu, jaki i na parkingu, czy magazynie.

Jeśli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku w miejscu publicznym, prawnicy Kancelarii Lavelle mogą asystować we wszystkich aspektach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Na wstępie wysłuchamy wszelkich szczegółów Twojej sprawy oraz pomożemy Ci ustalić, czy zaistniała odpowiedzialność strony trzeciej za Twój wypadek. Jeśli mamy do czynienia ze stroną winną Twoich urazów, z chęcią zajmiemy się obsługą sprawy od początku do końca; w tym zgromadzimy odpowiednią dokumentację dowodową, potrzebną do zbudowania solidnego roszczenia oraz w razie potrzeby zasięgniemy opinii biegłego eksperta sądowego.

Nasz zespół prawników zajmujących się wypadkami w miejscach publicznych zarządzał dotychczas wieloma sprawami z tego tytułu; od ponad trzydziestu lat oferujemy wsparcie dla naszych klientów i ich rodzin podczas tego żmudnego procesu, który może być niezwykle stresujący i czasochłonny. Zarządzając Twoim roszczeniem upewnimy się, że będzie ono pokrywało się adekwatnie z kwestią bólu, cierpienia i strat jakie odniosłeś w wyniku wypadku, oraz ewentualnych kosztów w przyszłości.

Jakiego rodzaju wypadki w miejscach publicznych kwalifikują Cię do wniesienia roszczenia?

W niektórych sytuacjach może istnieć możliwość wniesienia roszczenia przeciwko podmiotom odpowiedzialnej za Twoje urazy, gdy do wypadku doszło na terenie zarządzanym przez daną stronę:

 • Parki, ogrody oraz publiczne miejsca rekreacji
 • Sklepy detaliczne i wielkopowierzchniowe
 • Parkingi
 • Restauracje
 • Drogi i chodniki
 • Szkoły i instytucje edukacyjne
 • Kluby i obiekty sportowe
 • Stadiony i hale koncertowe
 • Budynki należące do władz lokalnych (biblioteki, baseny, centra wypoczynkowe)

Może również istnieć możliwość dochodzenia roszczeń względem osób prywatnych, które doprowadziły swoim działaniem do uszczerbku na zdrowiu w miejscu publicznym. Do takich sytuacji można zaliczyć ugryzienie przez psa, pobicie.

Czy masz podstawy do wniesienia roszczenia z tytułu wypadku w miejscu publicznym?

Aby móc podjąć kroki prawne względem podmiotu odpowiedzialnego za Twój uszczerbek na zdrowiu, należy udowodnić poniższe fakty:

 1. Respondent w Twojej sprawie miał prawny obowiązek ‘duty of care’ – obowiązek dochowania należytej staranności i opieki względem osób trzecich. Jeśli nie jesteś w stanie wykazać, że respondent miał obowiązek opieki wobec Ciebie, nie będziesz mieć możliwości podjęcia dalszych kroków prawnych.
 2. Respondent nie wypełnił swojego obowiązku, lub go naruszył.
 3. Naruszenie obowiązku doprowadziło do wypadku, który spowodował u Ciebie uszczerbek na zdrowiu.

Powyższe wymogi oznaczają, że w niektórych sytuacjach nie będzie możliwości wniesienia roszczenia, ponieważ nie istnieje wystarczająco dużo dowodów dla potwierdzenia, że zaniedbanie obowiązku staranności i opieki wobec osób trzecich zaistniało. Jedną z naszych podstawowych ról będzie ustalenie podstaw prawnych do wniesienia roszczenia a następnie przygotowanie wniosku odszkodowawczego, wyraźnie wskazującego, że pozwany ponosi winę za zaniedbanie swoich obligacji, co doprowadziło bezpośrednio do wystąpienia uszczerbku na Twoim zdrowiu.

Jeśli nie masz pewności co do podstaw prawnych do wniesienia pozwu w przypadku Twoich urazów, zapraszamy do kontaktu. Jeden z naszych adwokatów wysłucha Twojej sprawy,  przeanalizuje wszystkie fakty i doradzi jakie opcje prawne są dla Ciebie dostępne.

Co obejmuje roszczenie z tytułu wypadku w miejscu publicznym? 

Roszczenia wynikające z powodu potknięcia, poślizgnięcia lub upadku mogą obejmować dwa obszary strat: • Ból i cierpienie wynikające z powodu doznanego urazu; • Określone koszty finansowe wynikające z poniesionej szkody. Może to obejmować koszty już poniesione, takie jak transport, zakwaterowanie i leczenie, oraz przewidywane przyszłe wydatki.  Suma, którą otrzymasz, będzie oparta na analizie Twoich obrażeń i indywidualnych okolicznościach sprawy.

Jak Prawnicy Kancelarii Lavelle mogą Państwu pomóc w sprawach o urazy doznane w wyniku wypadku w miejscu publicznym?   

• Prawnicy Lavelle skutecznie zarządzali wieloma sprawami osób poszkodowanych w wyniku wypadków w miejscu publicznym.

• Nasz zespół ds. obrażeń osobistych, kierowany przez Partnera Kancelarii, Avril Scally, która sama ma ponad 15 lat doświadczenia w roszczeniach odszkodowawczych, stawia potrzeby naszych klientów zawsze na pierwszym miejscu.

• Od momentu pierwszego spotkania z jednym z naszych adwokatów, wysłuchamy Twojej sprawy z należytą uwagą i empatią i zalecimy podjęcie dalszych kroków tylko jeśli uważamy, że Twoja sprawa spełnia warunki do wszczęcia procesu odszkodowawczego.

• Mamy zarówno wiedzę prawną, jak i pełne zrozumienie rzeczywistych wyzwań, przed którymi stoją osoby poszkodowane i ich rodziny.

• Nasi prawnicy będą zarządzać kwestiami prawnymi całkowicie w Twoim imieniu; zbierzemy informacje niezbędne do sprawy, w tym dane medyczne, i skoncentrujemy się na przygotowaniu dokumentacji wniosku o rekompensatę. Pozwalając nam na podjęcie się Twojego roszczenia w Twoim imieniu, masz pewność, że możesz skupić się na tym, co najważniejsze: procesie rekonwalescencji i powrocie do zdrowia, zapewnieniu opieki dla siebie, członka rodziny lub bliskich.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zgłaszania roszczeń w związku wypadkiem w miejscu publicznym w Irlandii, należy skontaktować się z Kancelarią Lavelle Partners pod numerem 1800 330 556 lub wysłać wiadomość e-mail [email protected]

* W sprawach spornych adwokat nie może obliczać honorarium, lub innych kosztów związanych z usługą jako procentu od wynegocjowanej ugody. Informacja zgodna z przepisami prawa: RE.8 of SI 518 of 2002.

 

 
  Close

  Poproś o oddzwonienie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują zasady prywatności Google i warunki korzystania z usługi.