Zaniedbania w nagłych przypadkach medycznych (SOR A&E)

W całej Irlandii szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) Accident and Emergency (A&E) pełnią istotną funkcję w razie wystąpienia pilnych przypadków obrażeń i chorób.

Ważnym jest, aby pamiętać, że nawet jeśli Twój lokalny oddział A&E doświadcza dużego obłożenia, masz prawo do otrzymania należytej opieki. Oznacza to, że musisz być w pełni i właściwie przebadany, aby określić odpowiednią ścieżkę kliniczną dla Twojego stanu. Zaczynając od etapu triażu, należy szybko ocenić, czy stan pacjenta jest pilny i, jeśli to konieczne, skierować go natychmiastowo na konsultację i do dalszych badań.

Podczas gdy najpilniejsze przypadki są rozpatrywane z pełnym profesjonalizmem, standard opieki zapewnionej innym pacjentom może okazać się niewystarczający, co może prowadzić do wystąpienia szkód medycznych. Każdy błąd do którego doszło w czasie pobytu na SOR może mieć przyszłe konsekwencje dla Twojego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Co może pójść nie tak w A&E? 

Na każdym etapie udzielania pomocy medycznej przez zespół A&E podejmowane są decyzje o Tobie, zarówno o tym, jak najlepiej ocenić Twój aktualny stan zdrowia, którzy specjaliści powinni zostać zaangażowani, jak zinterpretować badania krwi i skany, jaki rodzaj interwencji należy podjąć oraz gdzie pacjent powinnien zostać skierowany dalej. Na każdym z tych etapów może wystąpić błąd, który może mieć poważne dla Ciebie konsekwencje. Na przykład niewystarczająca komunikacja w zespole może oznaczać, że nie otrzymasz prawidłowej dawki leku, lub skany nie zostaną odpowiednio ocenione. Zakres możliwych błędów spowodowanych przez osoby nadzorujące Twoją opiekę jest znaczny i obejmuje:

 • Nie rozpoznanie poważnego problemu podczas wstępnej oceny medycznej
 • Nie wykonanie niezbędnych badań i testów• Zastosowanie leku wywołującego alergię
 • Podanie niewłaściwego leku lub dawki
 • Podejmowanie interwencji nie spełniającej ogólnie przyjętych standardów
 • Nie angażowanie lekarzy ze specjalistyczną wiedzą
 • Brak prawidłowej interpretacji skanów lub testów
 • Opóźnienia w diagnozowaniu
 • Zastosowanie niewłaściwego leczenia
 • Zbyt wczesne wypisanie ze szpitala

Wszyscy lekarze bez względu na staż i poziom doświadczenia mają obowiązek dbać o Twoje zdrowie. Obejmuje to kwestie objaśnienia potrzebnych zabiegów oraz związanych z nimi zagrożeń lub możliwości wystąpienia działań niepożądanych. Nie wyjaśnienie ryzyka klinicznego związanego z leczeniem lub zabiegiem, na które pacjent udziela zgody, które następnie prowadzi do obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu, może również stanowić o zaniedbaniu medycznym.

Czy mogę zgłosić roszczenie o zaniedbanie medyczne na oddziale A&E? 

Możesz być w stanie wnieść roszczenie o zaniedbanie medyczne w A&E, które spowodowało szkodę w zależności od okoliczności. Aby udowodnić zaniedbanie medyczne, należy wykazać:

 • To, że standard otrzymanej opieki, znacznie odbiegał od poziomu opieki kompetentnego lekarza tej samej specjalizacji;
 • To, że zaniedbanie spowodowało szkody lub obrażenia. Jeśli masz powody, by sądzić, że doznałeś strat lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu popełnionego w szpitalnym oddziale ratunkowym A&E, możemy być w stanie Ci pomóc. Już podczas pierwszego spotkania wysłuchamy uważnie szczegółów Twojej sprawy i doradzimy, czy istnieje możliwość podjęcia dalszych kroków.

Dlaczego powinni Państwo wybrać zespół ds. zaniedbań medycznych Lavelle Solicitors do obsługi Państwa sprawy? 

 • Lavelle Solicitors z powodzeniem prowadzili wiele spraw dotyczących obrażeń powstałych w wyniku zaniedbań medycznych na oddziałach ratunkowych A&E.
 • Nasz zespół ds. uszczerbków na zdrowiu, kierowany przez Partnera Kancelarii, Avril Scally, która sama ma ponad 15 lat doświadczenia w roszczeniach z tytułu zaniedbań medycznych, stawia potrzeby naszych klientów zawsze na pierwszym miejscu.
 • Wysłuchamy Twojej sprawy z należytą uwagą i empatią i zalecimy podjęcię dalszych kroków tylko, jeśli uważamy, że Twoja sprawa spełnia warunki do wszczęcia procesu odszkodowawczego.
 • Mamy zarówno wiedzę prawną, jak i pełne zrozumienie rzeczywistych wyzwań, przed którymi stoją osoby poszkodowane w wyniku zaniedbań medycznych.
 • Nasi prawnicy będą zarządzać kwestiami prawnymi całkowicie w Twoim imieniu; zbierzemy informacje niezbędne do sprawy, w tym dane medyczne, i skoncentrujemy się na przygotowaniu dokumentacji wniosku o zaniedbanie medyczne.
 • Odpowiemy na wszelkie pytania i / lub dostarczymy dalszych informacji w razie potrzeby.

Pozwalając nam na podjęcie się Twojego roszczenia w Twoim imieniu, masz pewność, że możesz skupić się na tym, co najważniejsze: procesie rekonwalescencji i powrocie do zdrowia, zapewnieniu opieki dla siebie, członka rodziny lub bliskich.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zgłaszania roszczeń w związku z problemami zdrowotnymi spowodowanymi zaniedbaniem medycznym na oddziałach A&E w Irlandii, oraz dyskretnym omówieniu wszelkich kwestii należy skontaktować się z Lavelle Solicitors pod numerem telefonu (01) 644 5800 lub wysłać wiadomość e-mail do Avril Scally na adres [email protected] 

* W sprawach spornych adwokat nie może obliczać honorarium, lub innych kosztów związanych z usługą jako procentu od wynegocjowanej ugody. Informacja zgodna z przepisami prawa: RE.8 of SI 518 of 2002.
  Close

  Poproś o oddzwonienie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązują zasady prywatności Google i warunki korzystania z usługi.